För medlemmar

Här hittar du resurser och information för våra medlemmar. På den här sidan kommer vi också att publicera mötesprotokoll och andra dokument som rör vår verksamhet.

Styrelse 2018-2019

Ordförande: Lisbeth Sommarström
Sekreterare: Emma Källberg
Kassör: Anita Risberg
Ledamöter: Viktoria Munck av Rosenschöld, Anna-Carin Uggla
Suppleanter: Lisa Davis, Susanna Freund Widman
Revisorer:  Anna Sundqvist, Lena Nûtzman

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 1500kr/år för kommuner och organisationer samt 200kr/år för enskilda medlemmar.

Filer att ladda ner

Stadgar (PDF)
Medlemsregister (PDF)

protokoll för BaS styrelsemöte 180126

Protokoll BaS styrelsemöte 180315

Protokoll årsmöte 2018 för föreningen Barnkultur i Sverige

Protokoll BaS styrelsemöte 180601

Följ oss på Facebook