Utblick

Ny utbildning på högskolenivå

Hösten 2019 startar en helt ny utbildning på högskolenivå för personer med konstnärlig kompetens som vill fylla på med pedagogiska kunskaper för att arbeta i musik- och kulturskolan.

För att underlätta för yrkesverksamma är utbildningen utformad som ett kurspaket med möjlighet att plocka delar och att läsa i etapper, både på deltid och på distans. Utbildningen ger bland annat verktyg för undervisning i grupp, med utveckling och progression för deltagare i olika åldrar och med olika behov. I höst startar inriktningar för bland annat musik, teater, bild, foto, media, slöjd och dans. Det finns även andra utbildningsvägar och längre program för den som är intresserad.

http://www.kulturradet.se/verksamhet/Kulturskolecentrum/Nyheter/Din-passion-behovs-i-kulturskolan/

Löpa linan ut – strategisk modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter

På mitt bord ligger nu en skrift framtagen för bibliotekschefer, men som går att använda i flera typer av verksamheter. Elisabeth Englundh – sakkunnig barnens rättigheter på SKL – skriver i förordet; ”Den är så lättbegriplig och tydlig att vem som helst i vilken verksamhet som helst kan läsa innehållet och förstå hur det går till.”

Skriften har tagits fram av Region Gävleborg, Biblioteksutveckling Sörmland, Region Östergötland och Region Örebro län.

Upplägget i modellen utgår från den amerikanske forskaren och psykologen Benjamin Blooms definition av en taxonomi som en hierarkisk nivågruppering där kunskap definieras från högre till lägre nivå enligt; faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering, och består av 8 steg i en tänkt trappa från 1 Du vet att barnkonventionen finns till 8 Du har implementerat barnkonventionen.

Jag kan varmt rekommendera modellen som stöd i arbetet med implementering av barnkonventionen. Skriften kan beställas på ex Biblioteksutveckling Sörmland eller laddas ned digitalt här: http://www.e-magin.se/paper/5bbvj26f/paper/1#/paper/5bbvj26f/1

/Lisbeth Sommarström, Nyköping
Ordförande i BaS

Barnkonventionen blir svensk lag 2020

Hur kan vi förbereda oss?

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att skriva in konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Vi som arbetar för och med barn och unga i olika verksamheter behöver förbereda oss i väntan på att barnkonventionen ska bli svensk lag. I år är det alltså hög tid att diskutera vad det får för betydelse för den egna verksamheten. Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter om hur vi inom föreningen BaS kan lyfta frågan. Berätta också gärna för oss hur just ni arbetar med barnkonventionen i er verksamhet. Maila till ordförande så sprider vi det vidare! 

Här är några bra länkar med tips, råd och kunskap att läsa in sig på:

https://binged.it/2GyqjKr

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag.887.html

https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/

https://unicef.se/barnkonventionen  

Kort film om Kulturskolecentrums uppdrag

https://www.youtube.com/watch?v=W0TYlQl03jM&t=28s

Här är en kort film om Kulturskolecentrums uppdrag. BaS styrelse följer Kulturskolerådets och Kulturskolecentrums arbete och håller oss uppdaterade.

Inbjudan till nationell konferens i Borlänge

Kulturcentrum Asken i Borlänge hälsar välkommen till en nationell konferens i temat ”Barns rätt till språkliga uttryck” – med utgångspunkt i Tusen Ord. En mötesplats för BaS medlemmar, pedagoger, lärare, kulturarbetare och andra intresserade av kulturella språk och konstformer för barn och unga. BaS medlemmar bjuds in till föreningens årsmöte i samband med konferensen.

Läs mer här Inbjudan konferens

 

 

Hur ska vi arbeta för barnens bästa?

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/provning-av-barnets-basta.html

FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emellertid en stor osäkerhet om vad det innebär för offentliga organisationer och verksamheter.
Process, analys, prioritering och beslut
Skriften åskådliggör prövningen som en hage och visar att det handlar om en process där olika underlag ska sammanvägas inför prioritering och beslut. De olika delarna är inte hierarkiska på något sätt. I skriften genomförs en prövning av ett fall där läsaren får följa processen från början till slut. Den avslutas med en beskrivning av relationen mellan en prövning av barnets bästa och en barnkonsekvensanalys.

Ladda ned eller beställ skriften i länken ovan.

Årsmöte och konferens i Borlänge 23-24 maj 2019

Emma Källberg – vår ivrigaste och kanske mest entusiastiska styrelsemedlem – berättar om upplägget för konferensen på Kulturhuset Asken. Hon har med fingertoppskänsla – och ständigt ”på tårna” – satt ihop ett intressant och spännande program som utgår i utställningen Tusen ord. Det här kommer definitivt att vara kompetenshöjande för alla som deltar! Styrelsen uppmanar alla medlemmar att försöka få med sig så många medarbetare som möjligt till Borlänge i maj! Info om anmälan och ett detaljerat program kommer snart att skickas ut.

Styrelsemöte och studiebesök i Botkyrka

Hela styrelsen var samlad när vi träffades på Subtopia i Alby, där Susanna Freund Widman tog emot i Tornrummet. Protokoll från styrelsemötet finns nu på medlemssidan. Vi fick också möta Anusha Andersson som pratade om ung kulturdriven utveckling med många fina exempel på att man kan lägga ribban ganska högt i förväntningar på ungdomarna, även om trösklarna ska vara låga för inkludering. Därefter kom Saadia Hussain, konstnär och projektledare för ”Residens junior” och berättade om sitt ambitiösa projekt som pågått varje sommar sedan 2011. I filmad dokumentation fick vi följa deras arbete och vi häpnade över all klokskap och såväl analytisk som konstnärlig förmåga som ungdomarna visat under de tre veckor som projekten pågår varje år!

Vi avslutade med besök och visning i Cirkus Cirkörs lokaler och utmanades att försöka gå på lina(!) En förmåga som kan komma väl till pass i våra verksamheter nu när den nya budgeten är klubbad och, som bilden visar – vi behöver stödja varandra!

 

Dags för styrelsemöte – har du någon fråga att ta upp?

 

Intressant läsning om att arbeta med utsatta människor

Francois Matarasso har kommit med en ny, viktigt och intressant text om att arbeta i konstprojekt tillsammans med utsatta människor som ex migranter eller psykiskt sjuka. Även vi som arbetar med barn och unga kan behöva denna tankeställare.

On Tuesday, I spoke about participatory art at a conference in Valletta. The questions people raised afterwards were mostly the kind I can’t answer—doubts about power, vulnerable people, appropriation and the relationship between professional artists and non-professional artists. Participatory art presents lots of ethical, political or philosophical dilemmas to which you can only respond with the guidance of your own beliefs and values. Even if I know how I would deal with a situation (and I often don’t until it happens) it’s just my response. Still, talking about these sensitive issues is a good way to prepare and learn. Tuesday’s questions about artists wanting to work with vulnerable people, and especially migrants, is a case in point. Consciously or not, some artists do see people as subjects for their work, though they tell better stories than that. The borderland between co-creation and exploitation is marshy. Anyone who wants to go there should at least be aware of its dangers.”

Läs hela artikeln här https://arestlessart.com/2018/10/28/more-questions-than-answers-stories-art-and-ownership/