Utblick

Nyhet från Kulturrådet

 

Ny rapport om barnrätt i praktiken: Kulturlivet behöver samverka

Kulturrådet presenterar rapporten Barnrätt i praktiken – barnkonventionens praktiska tillämpning i Kulturrådets verksamhetsområde. För att kulturlivet ska gå från barnperspektiv till barnrättsperspektiv krävs delaktighet och samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt.

 

https://www.kulturradet.se/nyheter/2022/ny-rapport-om-barnratt-i-praktiken-kulturlivet-behover-samverka/?

Det är vi som bestämmer!

Centrum för Barnkulturforskning symposium 2022

Årets barnkultursymposium har tema makt.  Under rubriken ”Det är vi som bestämmer!” Barnkultur, makt och motstånd arrangerar Centrum för Barnkulturforskning två delsymposier som på olika sätt belyser frågor relaterade till makt över och inom kulturella uttryck för och av barn.

Del 2 är planerat till tidig höst och kommer att ge olika perspektiv på barnkulturpolitik i teori och praktik. Men redan torsdagen den 17 mars är det dags för del 1 i form av ett livesänt digitalt minisymposium fyllt med föreläsningar, samtal och konstnärliga exempel. Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla men föranmälan krävs.

https://su.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/2602/?EventId=1589

 

Nyhet: Avhandling om den svenska kulturskolan

Ny avhandling om den svenska kulturskolan

Avhandlingen heter ”Musikpedagogik och demokratisering: Policyprocesser och diskurser av inkludering av alla barn i Sveriges kulturskolor”. Författare är Adriana di Lorenzo Tillborg, som disputerade 23 april vid Musikhögskolan i Malmö.

Centralt i avhandlingen är frågan om inkludering och exkludering av barn och unga i den svenska kulturskolan. Utifrån samtal med ledare för femton av landets kulturskolor, samt analys av policydokument för kulturskolan, har Adriana kritiskt granskat och problematiserat synen på barn och unga som historiskt exkluderats från kulturskolan. Här fokuseras särskilt barn och unga med normbrytande funktionsvariationer och barn på flykt. 

Läs mer här https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/nyheter/2021/ny-avhandling-om-den-svenska-kulturskolan/

Gratulationer från Föreningen BAS!

BAS gratulerar Kulturcentrum Asken i Borlänge som fyller 25 år i år. 2019 hade vi förmånen att få ta del av verksamheten där i samband med årsmöte och konferens och vi var alla både imponerade och inspirerade av det fina arbetet som bedrivs hos er så nu tar vi alla i med ett rungande Hurra! Hurra! Hurraaaa!

Titta på filmen i länken så förstår ni vad vi menar https://youtu.be/CPe9TVCmdVg

BAS Styrelse

INSTÄLLT PGA CORONA! Årsmöte med seminarium och workshops

 

Om pedagogiska metoder och utmaningar i arbetet med barn, unga, samtidskonst och språk!

 

Välkommen till årsmöte med seminarium och workshops fredag 3 april klockan 10.00-15.00 i Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek

Adress: Fittja torg 14. T-bana Fittja. Promenad 3 minuter

Målgrupp: kulturpedagoger, bibliotekarier, kultursamordnare, lärare och andra personer som arbetar med barnkultur.

Kostnad: Gratis för alla medlemmar i BAS! Övriga betalar endast för lunch  (95 kronor som betalas på plats på Tavernan)

Anmälan och info: susanna.widman@botkyrka.se senast 12 mars

Arrangörer: Botkyrka kommun och föreningen BAS.

PROGRAM:

9.00 – 10.00 Årsmöte i föreningen BAS – alla medlemmar är välkomna.

10.00-10.30 Incheckning med mingel och fika för alla.

10.30-11.45 SEMINARIUM: Junior Residence – konstprojektet för unga sommarjobbare. Konstpedagogerna Kerstin Gezelius och Saadia Hussain om hur Junior Residence på sex år har utvecklats till en metod och konstnärlig process som är i konstant rörelse och utgår från mötet mellan unga och konsten. Kerstin och Saadia delar med sig av sina processer med tonvikt på det utmanande och utvecklande. Seminariet bjuder in till dialog och samtal om pedagogiska metoder, grepp och strategier i arbetet med barn, unga genom samtidskonst!

12.00-13.00 Gemensam lunch på Tavernan på Mångkulturellt centrum, Fittja gård (5 minuters promenad)

13.15 – 15.00 Välj ett av de två passen efter lunch. Svara i ditt svarsmail. Välj HUR? eller SPRÅK.

HUR? (Längd: 1 timme och 45 minuter)

Praktisk konstworkshop i konsthallens ateljé på temat: ”Hur ett pedagogiskt manifest utformas genom reflektion och samtal.” Konsthallens konstpedagoger delar med sig av sina erfarenheter, sina processer med tonvikt på det utmanande och utvecklande. Med Kerstin Gezelius och/eller Saadia Hussain. https://botkyrkakonsthall.se/


SPRÅK, METODER, SYMBOLER
(Längd: 1 timme och 45 minuter)

Fittja biblioteks språkstärkande projekt för barn och visning av det nya katalogiseringssystemet enligt klartext. Lisa Karlsson och Pethra Öster om metoder för att involvera och jobba läsfrämjande. Hur kan du arbeta Translanguaging med barn? Läsa Äger – gör verkstad av ett förhållningssätt. Anneli Glamsare introducerar Läsa äger och ger oss inblick i metod och tanke. Läsa Äger är ett yrkesöverskridande arbetssätt för varenda unges rätt till en läsande gemenskap. Alla låg- och mellanstadieskolor i Botkyrka är nu en del av Läsa Äger. https://bibliotek.botkyrka.se/sv/library-page/fittja-bibliotek

 

Medverkande: Kerstin Gezelius, konstpedagog, Saadia Hussain, konstnär och konstpedagog. Unga deltagare i Junior Residens. Lisa Karlsson barnbibliotekarie och Pethra Öster bibliotekarie. Anneli Glamsare som är språk-, läs- och skrivutvecklare på utbildningsförvaltningen i Botkyrka och Hannes Rydell, arbetar med utbildningsutveckling, Xenter Botkyrka. Susanna Freund Widman kultursamordnare i Botkyrka kommun.

Varmt välkomna!

 

Kulturskolemanifest – så in i Norden!

Til deg som er barn eller ung i Norden Prinsippene
Prosjektet «Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet – KIL» et nordisk kulturskoleutviklingsprosjekt bestående av ti nordiske kulturskoler – har arbeidet fram følgende erklæring som sammenfatter våre tanker og visjoner for et inkluderende samfunn og kulturskolens rolle, forpliktelser og aktiviteter i dette arbeidet.
Derfor skal kulturskolen være en del av livet ditt – den skal se deg og dine interesser. Samtidig skal den utfordre deg, den skal få deg til å se og høre nye ting, og den skal henge sammen med samfunnet rundt deg. Kulturskolen skal spørre deg om råd og være tilstede der du er og vise deg kunnskapen og engasjementet den rommer.

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/kulturskolemanifest?fbclid=IwAR0-w-bHDBuRyRR4OnNVPJFz-1-aXIN3zeaPDZbhOqU49fhq5stDmQr7tJU

Symposium: Kulturens betydelse för sammanhållning och samhällsutveckling

Professor Pier Luigi Sacco är en av världens ledande experter på kulturekonomi. Hans omfattande forskning visar att kultur inte bara ökar den ekonomiska tillväxten och skapar arbetstillfällen utan framför allt skapar sammanhållning bland medborgarna och ökar kapacitetsuppbyggnaden i samhället. Kultur 3.0 överskrider de traditionella politiska gränserna och har effekter på olika politiska områden, såsom ekonomi, sociala frågor, utbildning och kulturpolitik

Konsten och kulturen utgör en växande andel av ekonomin, men det är större än så, enligt professor Pier Luigi Sacco. Kulturen inverkar alltmer på det sociala och ekonomiska livet i städer och regioner. Den har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen och utgör en katalysator för såväl tillväxt som arbete i framtidens ekonomi. Men framförallt ökar kulturen människors sammanhållning och stärker samhällets kapacitet för social hållbarhet.

Symposiet är gratis. Läs mer här:

https://www.sh.se/kalender/kalenderposter/2019-09-27-symposium-culture-for-cohesion-och-sodertorn-lecture-med-professor-pier-luigi-sacco

Ny rapport: Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna

Hur ser barns och ungas kulturliv ut i Norden när barn och unga själva bestämmer? Vilka är barns och ungas drivkrafter i skapandeprocesser och hur kan vi förstå kulturyttringarna i ett större sammanhang? Dessa frågor är utgångspunkten i en nyutkommen antologi från Kulturanalys Norden där 19 forskare presenterar sin forskning om barns och ungas fritidskultur i de nordiska länderna.

Läs mer om den intressanta rapporten här:

https://kulturanalys.se/pressmeddelande/ny-rapport-barn-och-ungas-fritidskultur-i-de-nordiska-landerna/

Barnrättsdagar i Örebro 21-22 april 2020

Tema 2020: Varje barns rätt till utveckling

”Den 1 januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som svensk lag vilket vi ser som positivt. Nu behöver vi tillsammans ta fler steg, rusta och se över våra verksamheter för att säkerställa barnets rättigheter. Är jag, du, vi och alla andra redo?

Barnrättsdagarna 2016 hade temat ”barnkonventionen som lag i praktiken” Barnrättsdagarna 2020 kommer återigen belysa barnkonventionen som lag men nu med fokus på rätten till utveckling och med mer kunskap om den faktiska lagstiftarens avsikter och tolkningar.”

BAS kommer att medverka under Barnrättsdagarna i Örebro 21-22 april 2020. Dels kommer vi finnas på plats för att berätta om BAS och om vårt förhållande till Artikel 31 men eventuellt också med ett seminarium under rubriken Varför har barnen rätt till kultur? 

http://www.barnrattsdagarna.se/

Det kom ett mail…

Att titta på konst tillsammans med barn

… med en fråga om tips på utbildningar för de som arbetar med konst tillsammans med barn. 
Vi hittade ett intressant examensarbete av Karin Börjesson och Sandra Henriksson, Grundskollärarprogrammet på Linköpings universitet. Rubriken är; ”Att arbeta med konstverk – ett medel för att nå det aktiva samtalet.” Tänker att det kan vara intressant och inspirerande för fler av våra medlemmar. Ni hittar studien här: http://www.diva-portal.org/sma…/…/diva2:21702/FULLTEXT01.pdf

Vi tipsade också om universitetsutbildningar för kulturpedagoger och kulturskolepedagoger som vi berättat om här på webben tidigare.