Utblick

Brev från Svenskt Barnbildarkiv

Hej!

I våras när smittspridningen av coronaviruset tog fart i det svenska samhället såg vi på Svenskt barnbildarkiv det som vår uppgift att försöka fånga barnens upplevelser och berättelser om det som skedde. Därför gick vi ut med insamlingsuppropet “Vad är det som händer? — Barns tankar och berättelser om Coronaviruset.” Vilket gensvar vi fick! Med er hjälp fick vi in ungefär 1200 bilder inom loppet av några veckor och tack vare det har vi sett till att även barnens perspektiv på denna historiska tid bevaras för framtiden.

 

Bilderna som har kommit in hittills är gjorda av barn från förskoleålder upp till 16 år, från Skåne i söder till Östersund och Sollefteå i norr. Bifogat finner ni en kort sammanfattning om vad bilderna innehållit. Det är tydligt att barnen funderar, känner och vet mycket om det som händer. Vi känner oss hedrade som får ta del av det och har ständigt imponerats av informationsrikedomen i bilderna. Vi är inte heller ensamma om att tycka att det här är viktigt för flera forskare på olika lärosäten har visat intresse och redan i vår startar en studie på Karolinska institutet. Även Riksantikvarieämbetet har hört av sig och vill göra utställning på barnbildsmaterialet.

 

De senaste bilderna vi fick in till insamlingen kom in i juli. Men då pandemin tyvärr är långtifrån över vill vi fortsätta samla in barns berättelser även nu när det har gått en tid, så att vi kan följa hela pandemins förlopp genom barnens bilder. Det är inget hinder om barnen redan skickat in bilder – tvärtom ser vi det som positivt att kunna följa barnens tankegångar. Vad har hänt sedan i våras? Vad vet vi nu som vi inte visste då? Har några nya funderingar dykt upp? Hur var sommaren varit och hur har hösten börjat?

 

Vi ber er därför nu om hjälp med att sprida insamlingen ännu en gång. Se bifogad pdf, som nu uppdaterats med bland annat fler frågor sedan i våras. Stort tack för all hjälp.

/Linn Köpsell
Projektkoordinator, Svenskt barnbildarkiv

Uppdatering om Svenskt barnbildarkivs insamling Vad är det som händer – barns tankar om Coronaviruset

Gratulationer från Föreningen BAS!

BAS gratulerar Kulturcentrum Asken i Borlänge som fyller 25 år i år. 2019 hade vi förmånen att få ta del av verksamheten där i samband med årsmöte och konferens och vi var alla både imponerade och inspirerade av det fina arbetet som bedrivs hos er så nu tar vi alla i med ett rungande Hurra! Hurra! Hurraaaa!

Titta på filmen i länken så förstår ni vad vi menar https://youtu.be/CPe9TVCmdVg

BAS Styrelse

Ny ordförande i föreningen BAS – läs hennes presentation!

Vår nya ordförande Irene Grahn

Jag heter Irene Grahn, har just fyllt 65 år, och arbetar på Dunkers kulturhus i Helsingborg som scenkonstproducent och som dramapedagog. Jag har ansvar för det som vi i dagligt tal kallar skolteater men som idag rymmer hela scenkonstens bredd och djup. Likaså för vår Söndagsscen där den offentliga publiken från späd ålder får möjlighet att möta professionella konstnärer på scenen. Detta och mycket därtill gör jag ihop med mina goa kollegor på Dunkers avdelning för scenkonst och utställningar(DUS).

Jag var med och startade BAS för ca 25 år sedan och i detta nätverk har jag mött  många kunniga, roliga, skärpta människor av vilka jag fått så mycket lärdomar och tvingats se olika perspektiv på det som förenat oss alla: viljan att arbeta med de väldigt unga människorna i vårt samhälle och se till att förutsättningarna är så goda som möjligt för dem att nå konstens alla vinklar och vrår. Att i sitt eget skapande få uppleva konsten tillsammans med professionella krafter.

Jag tycker det skulle vara en ynnest att få vara ordförande i denna förening under mitt sista yrkesverksamma år. Och ja, jag är fortfarande nyfiken……..

 

 

Meddelande till medlemmar om medlemsregistret

För att inte exponera kontaktuppgifter till enskilda medlemmar har vi nu valt att ta bort medlemsregistret från webben. Länkar till verksamheter som medlemmarna representerar ligger kvar. Kontakta gärna styrelsen om ni behöver kontaktuppgifter till enskilda medlemmar.

Digitalt årsmöte med AW fredag 9 oktober kl14-15:30

Tyvärr kommer vi inte kunna mötas på riktigt i år utan får nöja oss med att ses via en skärm på ett digitalt årsmöte. Fördelen med detta är vi slipper kostsamma resor och vi hoppas därför att att fler kommer att kunna delta. Dagordning och formell kallelse skickas med e-post och dagen innan mötet skickar vi en länk som ni klickar på för att delta i mötet. Dator/mobil ska ha kamera- och mikrofonfunktionen påslagen så att ni kan ställa frågor eller komma med förslag, invändningar och glada tillrop.

alla kan vara med men som vanligt är det en röst per verksamhet. Tänk på att meddela Anita Risberg om ni har bytt mailadress eller fått en ersättare – alla medlemmar finns med i registret som ni hittar här på webben.

Efter att årsmötet avslutats tar vi en kort paus så att den som vill kan hämta valfri dryck och fortsätta samtalet i en digital after work.

Varmt välkomna – vi ses i cyberrymden!

Styrelsen

gnm /Lisbeth Sommarström

INSTÄLLT PGA CORONA! Årsmöte med seminarium och workshops

 

Om pedagogiska metoder och utmaningar i arbetet med barn, unga, samtidskonst och språk!

 

Välkommen till årsmöte med seminarium och workshops fredag 3 april klockan 10.00-15.00 i Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek

Adress: Fittja torg 14. T-bana Fittja. Promenad 3 minuter

Målgrupp: kulturpedagoger, bibliotekarier, kultursamordnare, lärare och andra personer som arbetar med barnkultur.

Kostnad: Gratis för alla medlemmar i BAS! Övriga betalar endast för lunch  (95 kronor som betalas på plats på Tavernan)

Anmälan och info: susanna.widman@botkyrka.se senast 12 mars

Arrangörer: Botkyrka kommun och föreningen BAS.

PROGRAM:

9.00 – 10.00 Årsmöte i föreningen BAS – alla medlemmar är välkomna.

10.00-10.30 Incheckning med mingel och fika för alla.

10.30-11.45 SEMINARIUM: Junior Residence – konstprojektet för unga sommarjobbare. Konstpedagogerna Kerstin Gezelius och Saadia Hussain om hur Junior Residence på sex år har utvecklats till en metod och konstnärlig process som är i konstant rörelse och utgår från mötet mellan unga och konsten. Kerstin och Saadia delar med sig av sina processer med tonvikt på det utmanande och utvecklande. Seminariet bjuder in till dialog och samtal om pedagogiska metoder, grepp och strategier i arbetet med barn, unga genom samtidskonst!

12.00-13.00 Gemensam lunch på Tavernan på Mångkulturellt centrum, Fittja gård (5 minuters promenad)

13.15 – 15.00 Välj ett av de två passen efter lunch. Svara i ditt svarsmail. Välj HUR? eller SPRÅK.

HUR? (Längd: 1 timme och 45 minuter)

Praktisk konstworkshop i konsthallens ateljé på temat: ”Hur ett pedagogiskt manifest utformas genom reflektion och samtal.” Konsthallens konstpedagoger delar med sig av sina erfarenheter, sina processer med tonvikt på det utmanande och utvecklande. Med Kerstin Gezelius och/eller Saadia Hussain. https://botkyrkakonsthall.se/


SPRÅK, METODER, SYMBOLER
(Längd: 1 timme och 45 minuter)

Fittja biblioteks språkstärkande projekt för barn och visning av det nya katalogiseringssystemet enligt klartext. Lisa Karlsson och Pethra Öster om metoder för att involvera och jobba läsfrämjande. Hur kan du arbeta Translanguaging med barn? Läsa Äger – gör verkstad av ett förhållningssätt. Anneli Glamsare introducerar Läsa äger och ger oss inblick i metod och tanke. Läsa Äger är ett yrkesöverskridande arbetssätt för varenda unges rätt till en läsande gemenskap. Alla låg- och mellanstadieskolor i Botkyrka är nu en del av Läsa Äger. https://bibliotek.botkyrka.se/sv/library-page/fittja-bibliotek

 

Medverkande: Kerstin Gezelius, konstpedagog, Saadia Hussain, konstnär och konstpedagog. Unga deltagare i Junior Residens. Lisa Karlsson barnbibliotekarie och Pethra Öster bibliotekarie. Anneli Glamsare som är språk-, läs- och skrivutvecklare på utbildningsförvaltningen i Botkyrka och Hannes Rydell, arbetar med utbildningsutveckling, Xenter Botkyrka. Susanna Freund Widman kultursamordnare i Botkyrka kommun.

Varmt välkomna!

 

Trampolin – man blir ju hoppfull!

Styrelsemöte och studiebesök i Sandviken

Torsdagen den 9 januari möttes styrelsen på Kanalkiosken för ett (tåg-)försenat möte. Här avhandlades bland annat årsmötets innehåll och styrelsens framtidsvisioner för föreningen till klockan 22.00! Dagen efter var det dags för ett besök på stadens bibliotek och hos en av våra medlemmar – Litteraturhuset Trampolin.

Ingeborg och Ulrika tog emot oss och berättade entusiastiskt och engagerat om denna välgenomtänkta, lustfyllda och utvecklande verksamhet för barn och unga i kommunen och i regionen. Trampolin är det första och enda (?) litteraturhuset för barn upp till 18 år och där arbetar man med en rad olika konstnärliga uttryck, alltid med utgångspunkt i litteraturen. Har ni inte redan varit där så kan vi verkligen rekommendera ett besök. Vi for hem stenrika på inspiration och idéer till våra egna verksamheter. Inte minst av hur de så enkelt arbetade med delaktighet och inflytande – något som de flesta av oss behöver bli bättre på.

Kolla in deras webbsida här

https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139d.html

 

 

 

 

 

 

 

Kulturskolemanifest – så in i Norden!

Til deg som er barn eller ung i Norden Prinsippene
Prosjektet «Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet – KIL» et nordisk kulturskoleutviklingsprosjekt bestående av ti nordiske kulturskoler – har arbeidet fram følgende erklæring som sammenfatter våre tanker og visjoner for et inkluderende samfunn og kulturskolens rolle, forpliktelser og aktiviteter i dette arbeidet.
Derfor skal kulturskolen være en del av livet ditt – den skal se deg og dine interesser. Samtidig skal den utfordre deg, den skal få deg til å se og høre nye ting, og den skal henge sammen med samfunnet rundt deg. Kulturskolen skal spørre deg om råd og være tilstede der du er og vise deg kunnskapen og engasjementet den rommer.

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/kulturskolemanifest?fbclid=IwAR0-w-bHDBuRyRR4OnNVPJFz-1-aXIN3zeaPDZbhOqU49fhq5stDmQr7tJU

Symposium: Kulturens betydelse för sammanhållning och samhällsutveckling

Professor Pier Luigi Sacco är en av världens ledande experter på kulturekonomi. Hans omfattande forskning visar att kultur inte bara ökar den ekonomiska tillväxten och skapar arbetstillfällen utan framför allt skapar sammanhållning bland medborgarna och ökar kapacitetsuppbyggnaden i samhället. Kultur 3.0 överskrider de traditionella politiska gränserna och har effekter på olika politiska områden, såsom ekonomi, sociala frågor, utbildning och kulturpolitik

Konsten och kulturen utgör en växande andel av ekonomin, men det är större än så, enligt professor Pier Luigi Sacco. Kulturen inverkar alltmer på det sociala och ekonomiska livet i städer och regioner. Den har en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen och utgör en katalysator för såväl tillväxt som arbete i framtidens ekonomi. Men framförallt ökar kulturen människors sammanhållning och stärker samhällets kapacitet för social hållbarhet.

Symposiet är gratis. Läs mer här:

https://www.sh.se/kalender/kalenderposter/2019-09-27-symposium-culture-for-cohesion-och-sodertorn-lecture-med-professor-pier-luigi-sacco

Ny rapport: Barn och ungas fritidskultur i de nordiska länderna

Hur ser barns och ungas kulturliv ut i Norden när barn och unga själva bestämmer? Vilka är barns och ungas drivkrafter i skapandeprocesser och hur kan vi förstå kulturyttringarna i ett större sammanhang? Dessa frågor är utgångspunkten i en nyutkommen antologi från Kulturanalys Norden där 19 forskare presenterar sin forskning om barns och ungas fritidskultur i de nordiska länderna.

Läs mer om den intressanta rapporten här:

https://kulturanalys.se/pressmeddelande/ny-rapport-barn-och-ungas-fritidskultur-i-de-nordiska-landerna/