Utblick

Magiska gästar Mötesplats Barnkultur 18 maj!

Välkomna till Mötesplats Barnkultur!

Mötesplats Barnkultur  är till för dig som är intresserad av allt inom barnkulturområdet! Här kan du diskutera och ta del av det senaste inom forskning, nyskapande projekt och intressanta verksamheter. Föredragen brukar vara ca 40 minuter plus tillfälle till frågor och diskussion. Mötesplatserna är ett samarbete mellan Teater TreLänsmusiken i Stockholm, Konsultentenheten Region Stockholm, Centrum för barnkulturforskning

Tisdag den 18/5 är det dags för årets andra Mötesplats Barnkultur, även den här gången digitalt! 
I vanliga fall äger Mötesplatserna rum på Teater Tre, Rosenlundsgatan 12 i Stockholm, men arrangeras för närvarande digitalt. Föranmälan krävs, du får en länk och behöver inte ladda ner något program.

Magiska barnarkitekter

Årets andra Mötesplats Barnkultur gästas av Amanda Larsson, arkitekturpedagog, verksamhetsledare och grundare av Magiska, en verksamhet som initierar projekt, medborgardialog och mötesplatser för och med barn och unga. Magiska vill genom sin verksamhet erbjuda en lekfull plattform, lyssna till barn och ungas åsikter och påminna oss vuxna om barnperspektivet, där ingenting är självklart.

Genom projekt som ”Magiska barnarkitekter”, en workshop som kreativt och lekfullt påverkar barns rätt till staden, och ”Magiska trädgården”, ett stadsutvecklingsprojekt mellan 2014-2017 på Kvarnholmen i Stockholm, syftar deras verksamheter att göra samhället mer demokratiskt, klimatsmart och lekfullt.

Genom bilder, material och dokumentation från ”Magiska trädgården”, ”Arkitekturkollo” och ”VM i Trädhus” sätter Amanda fokus på etiska utmaningar och vinster med att arbeta aktivistiskt, kulturellt och tvärsektoriellt mellan kulturarbetare, barn och unga, museum, kommun och kommersiella aktörer.

Magiska barnarkitekter
Tisdag 18/5 kl. 17.00 – ca 18.00
Online via Zoom. Länk skickas till de som har anmält sig.
Anmälan görs här https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=d95c1f87-03d8-4962-aedb-0162c06ed019

Nyhet: Avhandling om den svenska kulturskolan

Ny avhandling om den svenska kulturskolan

Avhandlingen heter ”Musikpedagogik och demokratisering: Policyprocesser och diskurser av inkludering av alla barn i Sveriges kulturskolor”. Författare är Adriana di Lorenzo Tillborg, som disputerade 23 april vid Musikhögskolan i Malmö.

Centralt i avhandlingen är frågan om inkludering och exkludering av barn och unga i den svenska kulturskolan. Utifrån samtal med ledare för femton av landets kulturskolor, samt analys av policydokument för kulturskolan, har Adriana kritiskt granskat och problematiserat synen på barn och unga som historiskt exkluderats från kulturskolan. Här fokuseras särskilt barn och unga med normbrytande funktionsvariationer och barn på flykt. 

Läs mer här https://www.kulturradet.se/kulturskolecentrum/nyheter/2021/ny-avhandling-om-den-svenska-kulturskolan/

BaS kulturpris BaSta!

BaS kulturpris BaSta

Till  årsmötet 2020 hade styrelsen skrivit en motion om att instifta ett pris för att uppmärksamma enskilda personer, grupper, organisationer eller andra som gjort en enastående insats för barn och ungas rätt till kultur.  Mötet biföll förslaget i motionen.

Syftet med priset är att lyfta barnkulturen och göra de aktörer som arbetar för barns och ungas kultur mer synliga i samhället och ska ses som en manifestation av värdet och betydelsen av Barnkonventionens artikel 31.

  1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
  1. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet

    Priset är en träskulptur, tillverkad av slöjdarna Jobs Sara Thiele och  Märges Hans Thiele, föreställande en av figurerna i föreningens logga.

    Nu har vi fastställt kriterier för nomineringar som kan läsas här

    Kriterier för nomineringar till Barnkultur i Sveriges pris

 

Digitalt årsmöte och föreläsning

Välkommen till årsmöte

torsdagen den 15 april kl 14.00 – ca 16.30

Den 15 april träffas vi på Teams för att skapa goda förutsättningar för nästa verksamhetsår i föreningen, mingla, skratta, utbyta tankar och inte minst ta del av föreläsningen Pedagogiska metoder och utmaningar i arbete med samtidskonst och barn och unga där konstpedagogerna Kerstin Gezelius och Saadia Hussain från Botkyrka Konsthall berättar om Junior Residence och dess konstnärliga process!

Program:

  • 14.00 – föreläsningen som du anmäler dig till separat till Susannas e-post: susanna.widman@botkyrka.se. Du får en separat länk till seminariet i början av april.
  • 15.10 – ÅRSMÖTE startar klockan 15.10 och vi avslutar med Afterworkmingel. Länk till mötet finns i inbjudan på mail.

Se det blev en hel torsdagseftermiddag tillsammans även om vi får begränsa det till nät – närvaro!  All formalia du behöver för årsmötet har mailats ut tillsammans med inbjudan. I bilagan om föreläsningen hittar du hur du anmäler dig till den. Vi hoppas du har tid, lust och möjlighet att ses!

Hälsningar BaS styrelse genom

Ordförande Irene Grahn

 

Brev från Svenskt Barnbildarkiv

Hej!

I våras när smittspridningen av coronaviruset tog fart i det svenska samhället såg vi på Svenskt barnbildarkiv det som vår uppgift att försöka fånga barnens upplevelser och berättelser om det som skedde. Därför gick vi ut med insamlingsuppropet “Vad är det som händer? — Barns tankar och berättelser om Coronaviruset.” Vilket gensvar vi fick! Med er hjälp fick vi in ungefär 1200 bilder inom loppet av några veckor och tack vare det har vi sett till att även barnens perspektiv på denna historiska tid bevaras för framtiden.

 

Bilderna som har kommit in hittills är gjorda av barn från förskoleålder upp till 16 år, från Skåne i söder till Östersund och Sollefteå i norr. Bifogat finner ni en kort sammanfattning om vad bilderna innehållit. Det är tydligt att barnen funderar, känner och vet mycket om det som händer. Vi känner oss hedrade som får ta del av det och har ständigt imponerats av informationsrikedomen i bilderna. Vi är inte heller ensamma om att tycka att det här är viktigt för flera forskare på olika lärosäten har visat intresse och redan i vår startar en studie på Karolinska institutet. Även Riksantikvarieämbetet har hört av sig och vill göra utställning på barnbildsmaterialet.

 

De senaste bilderna vi fick in till insamlingen kom in i juli. Men då pandemin tyvärr är långtifrån över vill vi fortsätta samla in barns berättelser även nu när det har gått en tid, så att vi kan följa hela pandemins förlopp genom barnens bilder. Det är inget hinder om barnen redan skickat in bilder – tvärtom ser vi det som positivt att kunna följa barnens tankegångar. Vad har hänt sedan i våras? Vad vet vi nu som vi inte visste då? Har några nya funderingar dykt upp? Hur var sommaren varit och hur har hösten börjat?

 

Vi ber er därför nu om hjälp med att sprida insamlingen ännu en gång. Se bifogad pdf, som nu uppdaterats med bland annat fler frågor sedan i våras. Stort tack för all hjälp.

/Linn Köpsell
Projektkoordinator, Svenskt barnbildarkiv

Uppdatering om Svenskt barnbildarkivs insamling Vad är det som händer – barns tankar om Coronaviruset

Gratulationer från Föreningen BAS!

BAS gratulerar Kulturcentrum Asken i Borlänge som fyller 25 år i år. 2019 hade vi förmånen att få ta del av verksamheten där i samband med årsmöte och konferens och vi var alla både imponerade och inspirerade av det fina arbetet som bedrivs hos er så nu tar vi alla i med ett rungande Hurra! Hurra! Hurraaaa!

Titta på filmen i länken så förstår ni vad vi menar https://youtu.be/CPe9TVCmdVg

BAS Styrelse

Ny ordförande i föreningen BAS – läs hennes presentation!

Vår nya ordförande Irene Grahn

Jag heter Irene Grahn, har just fyllt 65 år, och arbetar på Dunkers kulturhus i Helsingborg som scenkonstproducent och som dramapedagog. Jag har ansvar för det som vi i dagligt tal kallar skolteater men som idag rymmer hela scenkonstens bredd och djup. Likaså för vår Söndagsscen där den offentliga publiken från späd ålder får möjlighet att möta professionella konstnärer på scenen. Detta och mycket därtill gör jag ihop med mina goa kollegor på Dunkers avdelning för scenkonst och utställningar(DUS).

Jag var med och startade BAS för ca 25 år sedan och i detta nätverk har jag mött  många kunniga, roliga, skärpta människor av vilka jag fått så mycket lärdomar och tvingats se olika perspektiv på det som förenat oss alla: viljan att arbeta med de väldigt unga människorna i vårt samhälle och se till att förutsättningarna är så goda som möjligt för dem att nå konstens alla vinklar och vrår. Att i sitt eget skapande få uppleva konsten tillsammans med professionella krafter.

Jag tycker det skulle vara en ynnest att få vara ordförande i denna förening under mitt sista yrkesverksamma år. Och ja, jag är fortfarande nyfiken……..

 

 

Meddelande till medlemmar om medlemsregistret

För att inte exponera kontaktuppgifter till enskilda medlemmar har vi nu valt att ta bort medlemsregistret från webben. Länkar till verksamheter som medlemmarna representerar ligger kvar. Kontakta gärna styrelsen om ni behöver kontaktuppgifter till enskilda medlemmar.

Digitalt årsmöte med AW fredag 9 oktober kl14-15:30

Tyvärr kommer vi inte kunna mötas på riktigt i år utan får nöja oss med att ses via en skärm på ett digitalt årsmöte. Fördelen med detta är vi slipper kostsamma resor och vi hoppas därför att att fler kommer att kunna delta. Dagordning och formell kallelse skickas med e-post och dagen innan mötet skickar vi en länk som ni klickar på för att delta i mötet. Dator/mobil ska ha kamera- och mikrofonfunktionen påslagen så att ni kan ställa frågor eller komma med förslag, invändningar och glada tillrop.

alla kan vara med men som vanligt är det en röst per verksamhet. Tänk på att meddela Anita Risberg om ni har bytt mailadress eller fått en ersättare – alla medlemmar finns med i registret som ni hittar här på webben.

Efter att årsmötet avslutats tar vi en kort paus så att den som vill kan hämta valfri dryck och fortsätta samtalet i en digital after work.

Varmt välkomna – vi ses i cyberrymden!

Styrelsen

gnm /Lisbeth Sommarström

INSTÄLLT PGA CORONA! Årsmöte med seminarium och workshops

 

Om pedagogiska metoder och utmaningar i arbetet med barn, unga, samtidskonst och språk!

 

Välkommen till årsmöte med seminarium och workshops fredag 3 april klockan 10.00-15.00 i Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek

Adress: Fittja torg 14. T-bana Fittja. Promenad 3 minuter

Målgrupp: kulturpedagoger, bibliotekarier, kultursamordnare, lärare och andra personer som arbetar med barnkultur.

Kostnad: Gratis för alla medlemmar i BAS! Övriga betalar endast för lunch  (95 kronor som betalas på plats på Tavernan)

Anmälan och info: susanna.widman@botkyrka.se senast 12 mars

Arrangörer: Botkyrka kommun och föreningen BAS.

PROGRAM:

9.00 – 10.00 Årsmöte i föreningen BAS – alla medlemmar är välkomna.

10.00-10.30 Incheckning med mingel och fika för alla.

10.30-11.45 SEMINARIUM: Junior Residence – konstprojektet för unga sommarjobbare. Konstpedagogerna Kerstin Gezelius och Saadia Hussain om hur Junior Residence på sex år har utvecklats till en metod och konstnärlig process som är i konstant rörelse och utgår från mötet mellan unga och konsten. Kerstin och Saadia delar med sig av sina processer med tonvikt på det utmanande och utvecklande. Seminariet bjuder in till dialog och samtal om pedagogiska metoder, grepp och strategier i arbetet med barn, unga genom samtidskonst!

12.00-13.00 Gemensam lunch på Tavernan på Mångkulturellt centrum, Fittja gård (5 minuters promenad)

13.15 – 15.00 Välj ett av de två passen efter lunch. Svara i ditt svarsmail. Välj HUR? eller SPRÅK.

HUR? (Längd: 1 timme och 45 minuter)

Praktisk konstworkshop i konsthallens ateljé på temat: ”Hur ett pedagogiskt manifest utformas genom reflektion och samtal.” Konsthallens konstpedagoger delar med sig av sina erfarenheter, sina processer med tonvikt på det utmanande och utvecklande. Med Kerstin Gezelius och/eller Saadia Hussain. https://botkyrkakonsthall.se/


SPRÅK, METODER, SYMBOLER
(Längd: 1 timme och 45 minuter)

Fittja biblioteks språkstärkande projekt för barn och visning av det nya katalogiseringssystemet enligt klartext. Lisa Karlsson och Pethra Öster om metoder för att involvera och jobba läsfrämjande. Hur kan du arbeta Translanguaging med barn? Läsa Äger – gör verkstad av ett förhållningssätt. Anneli Glamsare introducerar Läsa äger och ger oss inblick i metod och tanke. Läsa Äger är ett yrkesöverskridande arbetssätt för varenda unges rätt till en läsande gemenskap. Alla låg- och mellanstadieskolor i Botkyrka är nu en del av Läsa Äger. https://bibliotek.botkyrka.se/sv/library-page/fittja-bibliotek

 

Medverkande: Kerstin Gezelius, konstpedagog, Saadia Hussain, konstnär och konstpedagog. Unga deltagare i Junior Residens. Lisa Karlsson barnbibliotekarie och Pethra Öster bibliotekarie. Anneli Glamsare som är språk-, läs- och skrivutvecklare på utbildningsförvaltningen i Botkyrka och Hannes Rydell, arbetar med utbildningsutveckling, Xenter Botkyrka. Susanna Freund Widman kultursamordnare i Botkyrka kommun.

Varmt välkomna!