Utblick

Vem får betalt – och varför?

Workshop vid  Nyköpings graffitivägg. Den yngsta deltagaren var 12 år och den äldsta 82 år.

Francois Matarasso  har ofta intressanta frågeställningar och berättelser på sin webbsida (arestlessart.com). Denna gång skriver han om konstprojekt där medborgare eller frivilliga deltar (participatory art). Frågan är om de ska ha betalt när de delar med sig av sina berättelser och sig själva. Som så ofta i Matarassos texter, finns inga entydiga svar – snarare väcks ännu fler frågor. Det gillar vi för det innebär att det är intressanta frågor han ställer sig – eller hur?

https://arestlessart.com/2018/07/22/who-gets-paid-and-why/