Utblick

Inbjudan till nationell konferens i Borlänge

Kulturcentrum Asken i Borlänge hälsar välkommen till en nationell konferens i temat ”Barns rätt till språkliga uttryck” – med utgångspunkt i Tusen Ord. En mötesplats för BaS medlemmar, pedagoger, lärare, kulturarbetare och andra intresserade av kulturella språk och konstformer för barn och unga. BaS medlemmar bjuds in till föreningens årsmöte i samband med konferensen.

Läs mer här Inbjudan konferens

 

 

Hur ska vi arbeta för barnens bästa?

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/provning-av-barnets-basta.html

FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets bästa ska göras inför beslut och åtgärder som rör barn. Det finns emellertid en stor osäkerhet om vad det innebär för offentliga organisationer och verksamheter.
Process, analys, prioritering och beslut
Skriften åskådliggör prövningen som en hage och visar att det handlar om en process där olika underlag ska sammanvägas inför prioritering och beslut. De olika delarna är inte hierarkiska på något sätt. I skriften genomförs en prövning av ett fall där läsaren får följa processen från början till slut. Den avslutas med en beskrivning av relationen mellan en prövning av barnets bästa och en barnkonsekvensanalys.

Ladda ned eller beställ skriften i länken ovan.

Årsmöte och konferens i Borlänge 23-24 maj 2019

Emma Källberg – vår ivrigaste och kanske mest entusiastiska styrelsemedlem – berättar om upplägget för konferensen på Kulturhuset Asken. Hon har med fingertoppskänsla – och ständigt ”på tårna” – satt ihop ett intressant och spännande program som utgår i utställningen Tusen ord. Det här kommer definitivt att vara kompetenshöjande för alla som deltar! Styrelsen uppmanar alla medlemmar att försöka få med sig så många medarbetare som möjligt till Borlänge i maj! Info om anmälan och ett detaljerat program kommer snart att skickas ut.

Styrelsemöte och studiebesök i Botkyrka

Hela styrelsen var samlad när vi träffades på Subtopia i Alby, där Susanna Freund Widman tog emot i Tornrummet. Protokoll från styrelsemötet finns nu på medlemssidan. Vi fick också möta Anusha Andersson som pratade om ung kulturdriven utveckling med många fina exempel på att man kan lägga ribban ganska högt i förväntningar på ungdomarna, även om trösklarna ska vara låga för inkludering. Därefter kom Saadia Hussain, konstnär och projektledare för ”Residens junior” och berättade om sitt ambitiösa projekt som pågått varje sommar sedan 2011. I filmad dokumentation fick vi följa deras arbete och vi häpnade över all klokskap och såväl analytisk som konstnärlig förmåga som ungdomarna visat under de tre veckor som projekten pågår varje år!

Vi avslutade med besök och visning i Cirkus Cirkörs lokaler och utmanades att försöka gå på lina(!) En förmåga som kan komma väl till pass i våra verksamheter nu när den nya budgeten är klubbad och, som bilden visar – vi behöver stödja varandra!

 

Dags för styrelsemöte – har du någon fråga att ta upp?

 

Intressant läsning om att arbeta med utsatta människor

Francois Matarasso har kommit med en ny, viktigt och intressant text om att arbeta i konstprojekt tillsammans med utsatta människor som ex migranter eller psykiskt sjuka. Även vi som arbetar med barn och unga kan behöva denna tankeställare.

On Tuesday, I spoke about participatory art at a conference in Valletta. The questions people raised afterwards were mostly the kind I can’t answer—doubts about power, vulnerable people, appropriation and the relationship between professional artists and non-professional artists. Participatory art presents lots of ethical, political or philosophical dilemmas to which you can only respond with the guidance of your own beliefs and values. Even if I know how I would deal with a situation (and I often don’t until it happens) it’s just my response. Still, talking about these sensitive issues is a good way to prepare and learn. Tuesday’s questions about artists wanting to work with vulnerable people, and especially migrants, is a case in point. Consciously or not, some artists do see people as subjects for their work, though they tell better stories than that. The borderland between co-creation and exploitation is marshy. Anyone who wants to go there should at least be aware of its dangers.”

Läs hela artikeln här https://arestlessart.com/2018/10/28/more-questions-than-answers-stories-art-and-ownership/

Intressant läsning: Om kultur och demokrati

Francois Matarasso har talat i EU-parlamentet om kulturell demokrati. När jag läser hans tal tänker jag att det är precis detta vi diskuterar och för fram inom BaS – allas rätt till, och förutsättningar för, kulturella uttryck och delaktighet. Att kalla barnets sandkaka för konst betyder inte att man förminskar den utövande konstnärens arbete. Matarasso talar om ”art” och hans exempel gäller såväl konst, film, litteratur, teater, dans som andra konstnärliga uttryck.

https://arestlessart.com/2018/10/18/cultural-democracy-and-the-european-parliament/

Ordförande rekommenderar

Tillitsverket söker fler samarbetspartners!

Upplevelseutställningen SKAPA LEKA LYSSNA – EN HYLLNING TILL MÄNNISKANS SKAPARKRAFT  
vill samla och vidare inspirera fler att tro på och vilja satsa på lek, kreativitet, skapande och samverkan för positiv samhällsutveckling. Utställningen bjuder in till inspiration och upplevelser. Här möts näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kring tillit, medmänsklighet, samverkan och förändringskraft.

I samband med utställningen arrangeras ledarskaps- och fortbildningsdagar. Barn och pedagoger från kommunens förskolor och skolor bjuds in att fördjupa sig i leken och skapandets möjligheter. Som final bjuds allmänheten in till en stor familjedag, för barn och vuxna att gå in i lekens magiska värld, tillsammans.

Se smakprov från utställningen här: https://vimeo.com/192620127

Mer info: http://tillitsverket.se/upplevelseutstllning/

Vill ni bjuda in till en magisk utställning i er kommun/organisation?
Upplägget skräddarsys efter önskemål.
Välkommen att kontakta Lisa Björfors Freudendahl för mer information och bokning

0702-161215

lisa@tillitsverket.se

www.tillitsverket.se

En konferens ni inte vill missa – save the date!

Föreningen BaS årsmöte
24 maj 2019  i Borlänge

Kulturcentrum Asken i Borlänge bjuder in till en nationell konferens för BaS medlemmar den 23-24/5 2019, i samband med föreningens årsmöte. Temat är Barns rätt till språkliga uttryck – med utgångspunkt i Tusen Ord.

Tusen Ord är en interaktiv utställning som fungerar som ett upplevelserum där språket och berättandet står i centrum. Utställningen och all interiör utgår från fyra byggstenar som behövs i en berättelse: person, plats, vilja och problem.

Mer info kommer längre fram. Läs mer om utställningen här:

https://www.borlange.se/barn-och-utbildning/kulturcentrum-asken/tusen-ord/

Inbjudan konferens Borlänge 2019

 

BaS rekommenderar: Sinnerligt – en utställning för alla sinnen

Fredag den 14 september var BaS styrelse i Hudiksvall för möte och studiebesök. Där fick vi också möjligheten att se utställningen Sinnerligt som är en del i det treåriga projektet Scen:se. Projektet är unikt och kommer att skapa scenkonst och konst för barn och unga med grava funktionsvariationer och/eller autism. Den taktila och interaktiva utställningen är särskilt framtagen för att ge möjlighet för alla barn att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov. Även BaS styrelse blev helt lyrisk i denna  underbart poetiska och vackra miljö! Utställningen kommer att åka på turné i landet efter 24 november och kan då beställas, gratis, mot en transportkostnad .

Projektledaren Eva Von Hofsten meddelar att de som bäst håller på att ta fram all praktisk info som kommer att vara färdig inom kort. Till dess kan man läsa om utställningen Sinnerligt på Scenkonstportalen. Det går också att kontakta ulrika.beijer@hudiksvall.se alternativt ulrika@scense.se