Utblick

Var kommer barnen in? – ny rapport från Kulturskolerådet

Kära medlemmar i BaS,

Vi fick en förfrågan från Kulturskolerådet om vi ville vara med och skriva under en debattartikel. Artikel är kopplad till Kulturskolerådets nya utredning över hur det egentligen ser ut konkret och ekonomiskt, med de prioriteringar på barn och unga som många myndigheter, förvaltningar och bidragsgivare säger sig ha som grund. Vi i styrelsen för BaS blev mycket glada över detta initiativ och beslutade oss för att ställa oss bakom artikeln. På det här sättet har Kulturskolerådet samlat stora delar av barnkultursverige med ett upprop till politiker om att gå från ord till handling. Barn och unga har länge varit en prioriterad grupp på pappret, enligt styrdokument och uttalanden. Låt dem också bli det resursmässigt!

Barnkonventionen är den självklara grunden för vår plattform och vårt arbete i föreningen BaS. Konventionen är tydlig om alla barns rätt att fritt delta i kulturlivets alla delar. Hur vi ska uppnå ett verkligt jämlikt deltagande för alla barn, oavsett socioekonomiska eller geografiska hinder eller funktionsbegränsningar, är fortfarande den viktigaste frågan. Vi ser det som vårt uppdrag som organisation att hålla samtalet och aktionerna kring detta levande. Sprid därför gärna innehållet i den här artikeln och utredningen vidare lokalt i press och radio i din kommun. Och fortsätt att berätta om hur vi gör i vårt arbete och varför!

Nedan finns länkar både till utredningen och artikeln samt några exempel på där den har spridits.

https://www.kulturskoleradet.se/nyheter/var-kommer-barnen-in-ny-rapport-fran-kulturskoleradet/