Utblick

Det kom ett mail…

Att titta på konst tillsammans med barn

… med en fråga om tips på utbildningar för de som arbetar med konst tillsammans med barn. 
Vi hittade ett intressant examensarbete av Karin Börjesson och Sandra Henriksson, Grundskollärarprogrammet på Linköpings universitet. Rubriken är; ”Att arbeta med konstverk – ett medel för att nå det aktiva samtalet.” Tänker att det kan vara intressant och inspirerande för fler av våra medlemmar. Ni hittar studien här: http://www.diva-portal.org/sma…/…/diva2:21702/FULLTEXT01.pdf

Vi tipsade också om universitetsutbildningar för kulturpedagoger och kulturskolepedagoger som vi berättat om här på webben tidigare.