Utblick

Trampolin – man blir ju hoppfull!

Styrelsemöte och studiebesök i Sandviken

Torsdagen den 9 januari möttes styrelsen på Kanalkiosken för ett (tåg-)försenat möte. Här avhandlades bland annat årsmötets innehåll och styrelsens framtidsvisioner för föreningen till klockan 22.00! Dagen efter var det dags för ett besök på stadens bibliotek och hos en av våra medlemmar – Litteraturhuset Trampolin.

Ingeborg och Ulrika tog emot oss och berättade entusiastiskt och engagerat om denna välgenomtänkta, lustfyllda och utvecklande verksamhet för barn och unga i kommunen och i regionen. Trampolin är det första och enda (?) litteraturhuset för barn upp till 18 år och där arbetar man med en rad olika konstnärliga uttryck, alltid med utgångspunkt i litteraturen. Har ni inte redan varit där så kan vi verkligen rekommendera ett besök. Vi for hem stenrika på inspiration och idéer till våra egna verksamheter. Inte minst av hur de så enkelt arbetade med delaktighet och inflytande – något som de flesta av oss behöver bli bättre på.

Kolla in deras webbsida här

https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum/litteraturhusettrampolin.4.1a4512da14276e94fbc139d.html

 

 

 

 

 

 

 

Farnam Fun Palace

 

 

Ny och intressant läsning från Francois Matarassos blogg A Restless Art

”But culture, although full of facts, is not itself factual. It is a fact that William Cobbett was born in Farnham in 1763 and that he became an influential writer, but there is nothing factual about the meaning of his work to a reader. Like most of what is important in culture, that is a judgement. What is more, it’s important because it is a judgement. We make better judgements when we have knowledge, it’s true, but also when we have learned how to weigh evidence, test claims and trust our own experience. And then we might find that judgement is not the point after all. What matters is responding, as truthfully as we can, to other people’s truthful responses to experience. Being open to our own and other people’s intersecting understanding of the mystery of living—that is exhilarating, and nowhere is it more important—or easier—than in art. We must have the chance to learn about art but we must also have, as Fun Palaces argue, the chance to make it ourselves. We might learn something else than by being quiet and paying attention.

‘Fun Palaces instils creative power in everybody. It doesn’t make arts and science something we read or watch but something we make and do. It’s collaborative and inclusive, bond-building and boundary-smashing.’

Farnham Fun Palace reminded me how creativity springs also from desire—something artists know in their own work but do not always remember when they open that work to others.”

Hela artikeln läser du här:

https://arestlessart.com/2018/09/04/its-given-us-permission-to-play-to-take-part-to-engage/

Intressant läsning – om barns delaktighet

Läs Barbro Johanssons och Frances Hultgrens forskningsprojekt där de har undersökt vad delaktighet betyder i relation till de yngre barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter. Rapporten, som är ett resultat av följeforskning, handlar om processen då en ny barnavdelning skapades på Malmö Stadsbibliotek. Biblioteket hade som  utgångspunkt att skapa en miljö som bygger på barns delaktighet.

http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182398/FULLTEXT01.pdf