Utblick

Våren är här – och BaS har årsmöte i trädgården!

17 maj 2022 Fredriksdals museum&trädgårdar

Nu är det äntligen mars och vi har klarat av en vinter till! Våren ÄR här, oavsett vad termometern säger. I Skåne brister knopparna snart och i maj står allt i full blom. Då, den 17 maj, ska föreningen Barnkultur i Sverige träffas i Helsingborg och hålla årsmöte i det gröna. Vi börjar med en kortare guidning i Fredriksdals trädgårdar innan årsmötet och därefter bjuder föreningen på gemensam middag då vi ystert kan drilla ikapp med vårfåglarna.

Den 17 maj öppnar också scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg med stor invigning med vår nya kulturminister. Vi gissar att våra medlemmar vill vara med då och vi har därför inte fastställt tiden för årsmötet, men det blir någon gång under sen eftermiddag, tidig kväll.

Föreningen BaS kommer också att delta med en programpunkt under biennalen, ett seminarium med rubriken Allt spelar roll! Barns rätt till kultur, delaktighet och inflytande.

Styrelsen håller just nu på att ringa runt till medlemmar för att berätta mer om det och om hur ni kommer att kunna vara delaktiga i seminariet.

Har du inte bokat hotell ännu så gör det! Hela teatersverige kommer till Helsingborg under Bibu- veckan.

Läs mer om Fredriksdal här https://fredriksdal.se/

Läs mer om Bibu här https://bibu.se/sv

Varmt välkomna!

 

Meddelande till medlemmar om medlemsregistret

För att inte exponera kontaktuppgifter till enskilda medlemmar har vi nu valt att ta bort medlemsregistret från webben. Länkar till verksamheter som medlemmarna representerar ligger kvar. Kontakta gärna styrelsen om ni behöver kontaktuppgifter till enskilda medlemmar.

Löpa linan ut – strategisk modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter

På mitt bord ligger nu en skrift framtagen för bibliotekschefer, men som går att använda i flera typer av verksamheter. Elisabeth Englundh – sakkunnig barnens rättigheter på SKL – skriver i förordet; ”Den är så lättbegriplig och tydlig att vem som helst i vilken verksamhet som helst kan läsa innehållet och förstå hur det går till.”

Skriften har tagits fram av Region Gävleborg, Biblioteksutveckling Sörmland, Region Östergötland och Region Örebro län.

Upplägget i modellen utgår från den amerikanske forskaren och psykologen Benjamin Blooms definition av en taxonomi som en hierarkisk nivågruppering där kunskap definieras från högre till lägre nivå enligt; faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering, och består av 8 steg i en tänkt trappa från 1 Du vet att barnkonventionen finns till 8 Du har implementerat barnkonventionen.

Jag kan varmt rekommendera modellen som stöd i arbetet med implementering av barnkonventionen. Skriften kan beställas på ex Biblioteksutveckling Sörmland eller laddas ned digitalt här: http://www.e-magin.se/paper/5bbvj26f/paper/1#/paper/5bbvj26f/1

/Lisbeth Sommarström, Nyköping
Ordförande i BaS