Utblick

Nyhet från Kulturrådet

 

Ny rapport om barnrätt i praktiken: Kulturlivet behöver samverka

Kulturrådet presenterar rapporten Barnrätt i praktiken – barnkonventionens praktiska tillämpning i Kulturrådets verksamhetsområde. För att kulturlivet ska gå från barnperspektiv till barnrättsperspektiv krävs delaktighet och samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt.

 

https://www.kulturradet.se/nyheter/2022/ny-rapport-om-barnratt-i-praktiken-kulturlivet-behover-samverka/?