Utblick

Kulturskolemanifest – så in i Norden!

Til deg som er barn eller ung i Norden Prinsippene
Prosjektet «Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet – KIL» et nordisk kulturskoleutviklingsprosjekt bestående av ti nordiske kulturskoler – har arbeidet fram følgende erklæring som sammenfatter våre tanker og visjoner for et inkluderende samfunn og kulturskolens rolle, forpliktelser og aktiviteter i dette arbeidet.
Derfor skal kulturskolen være en del av livet ditt – den skal se deg og dine interesser. Samtidig skal den utfordre deg, den skal få deg til å se og høre nye ting, og den skal henge sammen med samfunnet rundt deg. Kulturskolen skal spørre deg om råd og være tilstede der du er og vise deg kunnskapen og engasjementet den rommer.

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/kulturskolemanifest?fbclid=IwAR0-w-bHDBuRyRR4OnNVPJFz-1-aXIN3zeaPDZbhOqU49fhq5stDmQr7tJU