Utblick

Intressant läsning: Om kultur och demokrati

Francois Matarasso har talat i EU-parlamentet om kulturell demokrati. När jag läser hans tal tänker jag att det är precis detta vi diskuterar och för fram inom BaS – allas rätt till, och förutsättningar för, kulturella uttryck och delaktighet. Att kalla barnets sandkaka för konst betyder inte att man förminskar den utövande konstnärens arbete. Matarasso talar om ”art” och hans exempel gäller såväl konst, film, litteratur, teater, dans som andra konstnärliga uttryck.

https://arestlessart.com/2018/10/18/cultural-democracy-and-the-european-parliament/