FN:s barnkonvention Artikel 2
”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.”

FN:s barnkonvention Artikel 31
”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Även att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.”

FN:s barnkonvention Artikel 6
”Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.”

FN:s barnkonvention Artikel 13
”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.”

Ett samhälle som satsar på sina barn tror på sin egen framtid

FN:s barnkonvention Artikel 4
”När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.”