Utblick

Intressant läsning om att arbeta med utsatta människor

Francois Matarasso har kommit med en ny, viktigt och intressant text om att arbeta i konstprojekt tillsammans med utsatta människor som ex migranter eller psykiskt sjuka. Även vi som arbetar med barn och unga kan behöva denna tankeställare.

On Tuesday, I spoke about participatory art at a conference in Valletta. The questions people raised afterwards were mostly the kind I can’t answer—doubts about power, vulnerable people, appropriation and the relationship between professional artists and non-professional artists. Participatory art presents lots of ethical, political or philosophical dilemmas to which you can only respond with the guidance of your own beliefs and values. Even if I know how I would deal with a situation (and I often don’t until it happens) it’s just my response. Still, talking about these sensitive issues is a good way to prepare and learn. Tuesday’s questions about artists wanting to work with vulnerable people, and especially migrants, is a case in point. Consciously or not, some artists do see people as subjects for their work, though they tell better stories than that. The borderland between co-creation and exploitation is marshy. Anyone who wants to go there should at least be aware of its dangers.”

Läs hela artikeln här https://arestlessart.com/2018/10/28/more-questions-than-answers-stories-art-and-ownership/

Intressant läsning: Om kultur och demokrati

Francois Matarasso har talat i EU-parlamentet om kulturell demokrati. När jag läser hans tal tänker jag att det är precis detta vi diskuterar och för fram inom BaS – allas rätt till, och förutsättningar för, kulturella uttryck och delaktighet. Att kalla barnets sandkaka för konst betyder inte att man förminskar den utövande konstnärens arbete. Matarasso talar om ”art” och hans exempel gäller såväl konst, film, litteratur, teater, dans som andra konstnärliga uttryck.

https://arestlessart.com/2018/10/18/cultural-democracy-and-the-european-parliament/

Ordförande rekommenderar

Tillitsverket söker fler samarbetspartners!

Upplevelseutställningen SKAPA LEKA LYSSNA – EN HYLLNING TILL MÄNNISKANS SKAPARKRAFT  
vill samla och vidare inspirera fler att tro på och vilja satsa på lek, kreativitet, skapande och samverkan för positiv samhällsutveckling. Utställningen bjuder in till inspiration och upplevelser. Här möts näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kring tillit, medmänsklighet, samverkan och förändringskraft.

I samband med utställningen arrangeras ledarskaps- och fortbildningsdagar. Barn och pedagoger från kommunens förskolor och skolor bjuds in att fördjupa sig i leken och skapandets möjligheter. Som final bjuds allmänheten in till en stor familjedag, för barn och vuxna att gå in i lekens magiska värld, tillsammans.

Se smakprov från utställningen här: https://vimeo.com/192620127

Mer info: http://tillitsverket.se/upplevelseutstllning/

Vill ni bjuda in till en magisk utställning i er kommun/organisation?
Upplägget skräddarsys efter önskemål.
Välkommen att kontakta Lisa Björfors Freudendahl för mer information och bokning

0702-161215

lisa@tillitsverket.se

www.tillitsverket.se

En konferens ni inte vill missa – save the date!

Föreningen BaS årsmöte
24 maj 2019  i Borlänge

Kulturcentrum Asken i Borlänge bjuder in till en nationell konferens för BaS medlemmar den 23-24/5 2019, i samband med föreningens årsmöte. Temat är Barns rätt till språkliga uttryck – med utgångspunkt i Tusen Ord.

Tusen Ord är en interaktiv utställning som fungerar som ett upplevelserum där språket och berättandet står i centrum. Utställningen och all interiör utgår från fyra byggstenar som behövs i en berättelse: person, plats, vilja och problem.

Mer info kommer längre fram. Läs mer om utställningen här:

https://www.borlange.se/barn-och-utbildning/kulturcentrum-asken/tusen-ord/

Inbjudan konferens Borlänge 2019

 

BaS rekommenderar: Sinnerligt – en utställning för alla sinnen

Fredag den 14 september var BaS styrelse i Hudiksvall för möte och studiebesök. Där fick vi också möjligheten att se utställningen Sinnerligt som är en del i det treåriga projektet Scen:se. Projektet är unikt och kommer att skapa scenkonst och konst för barn och unga med grava funktionsvariationer och/eller autism. Den taktila och interaktiva utställningen är särskilt framtagen för att ge möjlighet för alla barn att uppleva konst och kultur oavsett funktionalitet eller behov. Även BaS styrelse blev helt lyrisk i denna  underbart poetiska och vackra miljö! Utställningen kommer att åka på turné i landet efter 24 november och kan då beställas, gratis, mot en transportkostnad .

Projektledaren Eva Von Hofsten meddelar att de som bäst håller på att ta fram all praktisk info som kommer att vara färdig inom kort. Till dess kan man läsa om utställningen Sinnerligt på Scenkonstportalen. Det går också att kontakta ulrika.beijer@hudiksvall.se alternativt ulrika@scense.se

 

 

 

 

 

Styrelsemöte i Hudiksvall

Fredag 14 september kommer styrelsen att träffas i Hudiksvall. Har du någon fråga som du vill att vi ska ta upp eller är det något på gång i din verksamhet som du vill berätta om? Maila lisbeth.sommarstrom@nykoping.se

Farnam Fun Palace

 

 

Ny och intressant läsning från Francois Matarassos blogg A Restless Art

”But culture, although full of facts, is not itself factual. It is a fact that William Cobbett was born in Farnham in 1763 and that he became an influential writer, but there is nothing factual about the meaning of his work to a reader. Like most of what is important in culture, that is a judgement. What is more, it’s important because it is a judgement. We make better judgements when we have knowledge, it’s true, but also when we have learned how to weigh evidence, test claims and trust our own experience. And then we might find that judgement is not the point after all. What matters is responding, as truthfully as we can, to other people’s truthful responses to experience. Being open to our own and other people’s intersecting understanding of the mystery of living—that is exhilarating, and nowhere is it more important—or easier—than in art. We must have the chance to learn about art but we must also have, as Fun Palaces argue, the chance to make it ourselves. We might learn something else than by being quiet and paying attention.

‘Fun Palaces instils creative power in everybody. It doesn’t make arts and science something we read or watch but something we make and do. It’s collaborative and inclusive, bond-building and boundary-smashing.’

Farnham Fun Palace reminded me how creativity springs also from desire—something artists know in their own work but do not always remember when they open that work to others.”

Hela artikeln läser du här:

https://arestlessart.com/2018/09/04/its-given-us-permission-to-play-to-take-part-to-engage/

Intressant läsning – om barns delaktighet

Läs Barbro Johanssons och Frances Hultgrens forskningsprojekt där de har undersökt vad delaktighet betyder i relation till de yngre barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter. Rapporten, som är ett resultat av följeforskning, handlar om processen då en ny barnavdelning skapades på Malmö Stadsbibliotek. Biblioteket hade som  utgångspunkt att skapa en miljö som bygger på barns delaktighet.

http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182398/FULLTEXT01.pdf