Utblick

Intressant läsning – om barns delaktighet

Läs Barbro Johanssons och Frances Hultgrens forskningsprojekt där de har undersökt vad delaktighet betyder i relation till de yngre barnen och hur delaktighet kan komma till uttryck i barnbibliotekets gestaltning och verksamheter. Rapporten, som är ett resultat av följeforskning, handlar om processen då en ny barnavdelning skapades på Malmö Stadsbibliotek. Biblioteket hade som  utgångspunkt att skapa en miljö som bygger på barns delaktighet.

http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182398/FULLTEXT01.pdf

BaS rekommenderar: Svenskt barnbildarkiv

 

Svenskt barnbildarkiv samlar barnens teckningar och där finns f.n. cirka 650 000 teckningar, målningar, applikationer, fotografier och filmer som barn från hela Sverige gjort. De äldsta bilderna gjordes i slutet av 1700-talet. Väl värt att titta på alltså!

De har också färdiga utställningar på olika teman som går att låna. Just nu efterlyser de teckningar och målningar som barn har ritat i samband med stora och svåra händelser.

 

https://www.facebook.com/svensktbarnbildarkiv/

https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/bibliotek-arkiv-och-lokalhistoria/arkiv/svenskt-barnbildarkiv.html

 

Vem får betalt – och varför?

Workshop vid  Nyköpings graffitivägg. Den yngsta deltagaren var 12 år och den äldsta 82 år.

Francois Matarasso  har ofta intressanta frågeställningar och berättelser på sin webbsida (arestlessart.com). Denna gång skriver han om konstprojekt där medborgare eller frivilliga deltar (participatory art). Frågan är om de ska ha betalt när de delar med sig av sina berättelser och sig själva. Som så ofta i Matarassos texter, finns inga entydiga svar – snarare väcks ännu fler frågor. Det gillar vi för det innebär att det är intressanta frågor han ställer sig – eller hur?

https://arestlessart.com/2018/07/22/who-gets-paid-and-why/

BAS rekommenderar: OPSIS Barnkultur

För en mycket billig peng får man fyra nummer per år – sprängfyllda med intressant läsning för alla som intresserar sig för barnkultur och litteratur! OPSIS borde finnas på alla förskolor, skolor, bibliotek, kulturcentra och andra ställen där man arbetar med och för barn och ungdomar.

http://www.opsisbarnkultur.se/

Be SpectACTive!

Be SpectACTive! is a European project based on audience development, involving some of the most innovative European organizations working on active spectatorship in contemporary performing arts. Its members are European festivals, theatres, universities and a research center.

http://www.bespectactive.eu/york/

Årsmöte på Dunkers Kulturhus i Helsingborg


Fredagen den 18 maj hölls årsmöte för föreningen Barnkultur i Sverige. Några styrelsemedlemmar avtackades och nya valdes in. Samtal fördes med djup, höjd och bredd och den nya styrelsen fick mycket inspiration inför det nya verksamhetsåret. Protokoll kommer senare denna vecka.

Tips från Frölunda Kulturhus: TRETE teaterfestival i Trollhättan 24-25 oktober http://trete.se/
Tips från Hudiksvall: Scen:SE, konst och kultur för barn och unga med funktionshinder. I Hudiksvall börjar man med en sinnlig utställning med vernissage 1 september. Även flera scenkonstproduktioner ska ut på turné under det treåriga projektet. Läs mer här http://folkteaterngavleborg.se/program/scense/

https://www.hudiksvall.se/Arkiv/Nyheter/Nyheter-2017/2017-11-10-Alla-barn-och-unga-oavsett-funktionalitet-ska-fa-sin-ratt-till-att-fritt-delta-i-det-kulturella-och-konstnarliga-livet.html

Fråga till årsmötet


Vi fick ett mail från Susanne Rosén som ingår i en informell arbetsgrupp som tagit ett initiativ för att Drama ska bli ett ämne i grundskolans läroplan. Arbetsgruppen är med i ett nationellt nätverk för drama/teater inom högre utbildning, och är lärare eller forskare på olika lärosäten.
Som en del i initiativet ”Drama som ämne i skolan” har ett utkast på broschyr arbetats fram.
Susanne Rosén ställer frågan om föreningen Barnkulturcentra i Sverige kan stödja detta initiativ, samt om vi vill stå med som stödjande förening i broschyren. Vi i styrelsen tycker att det är ett bra initiativ och står gärna bakom detta så frågan kommer att tas upp på vårt kommande årsmöte.

Våren är här och fåglarna kvittrar om årsmöte – och Bibu!

Nu är det snart dags för årsmöte i föreningen Barnkultur i Sverige. Vi träffas på Dunkers kulturhus fredag 18 maj kl9-12 för årsmötesförhandlingar och workshop med fokus på visioner för föreningens fortsatta arbete.

Anmäl dig till lisbeth.sommarstrom@nykoping.se

Samtidigt pågår BIBU – scenkonstbiennal för barn och unga. Se hela programmet här https://bibu.se/