”I Sverige finns ungefär två miljoner barn, som var och en har rätt att uttrycka sina åsikter och påverka i frågor som rör dem. Ändå vet vi att vuxna, av olika anledningar, låter bli att involvera barn. Vi vill göra det lättare för vuxna att bidra till att fler barn inkluderas och blir lyssnade till i frågor som rör deras liv.

Med vår handbok vill vi ge kunskap, argument och inspiration. Vi vill att det ska kännas både viktigt och roligt att involvera barn, och att efterfråga deras åsikter”.

Läs mer och beställ eller ladda ner handboken här https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/unicefs-handbok-for-barns-delaktighet-och-inflytande