Utblick

Styrelsemöte och studiebesök i Botkyrka

Hela styrelsen var samlad när vi träffades på Subtopia i Alby, där Susanna Freund Widman tog emot i Tornrummet. Protokoll från styrelsemötet finns nu på medlemssidan. Vi fick också möta Anusha Andersson som pratade om ung kulturdriven utveckling med många fina exempel på att man kan lägga ribban ganska högt i förväntningar på ungdomarna, även om trösklarna ska vara låga för inkludering. Därefter kom Saadia Hussain, konstnär och projektledare för ”Residens junior” och berättade om sitt ambitiösa projekt som pågått varje sommar sedan 2011. I filmad dokumentation fick vi följa deras arbete och vi häpnade över all klokskap och såväl analytisk som konstnärlig förmåga som ungdomarna visat under de tre veckor som projekten pågår varje år!

Vi avslutade med besök och visning i Cirkus Cirkörs lokaler och utmanades att försöka gå på lina(!) En förmåga som kan komma väl till pass i våra verksamheter nu när den nya budgeten är klubbad och, som bilden visar – vi behöver stödja varandra!