Utblick

Fråga till årsmötet


Vi fick ett mail från Susanne Rosén som ingår i en informell arbetsgrupp som tagit ett initiativ för att Drama ska bli ett ämne i grundskolans läroplan. Arbetsgruppen är med i ett nationellt nätverk för drama/teater inom högre utbildning, och är lärare eller forskare på olika lärosäten.
Som en del i initiativet ”Drama som ämne i skolan” har ett utkast på broschyr arbetats fram.
Susanne Rosén ställer frågan om föreningen Barnkulturcentra i Sverige kan stödja detta initiativ, samt om vi vill stå med som stödjande förening i broschyren. Vi i styrelsen tycker att det är ett bra initiativ och står gärna bakom detta så frågan kommer att tas upp på vårt kommande årsmöte.